Header bij de pagina Kinderen

Co-creatie ouder & kind: Sessie voor de ouder(s)

  • Welke boodschap heeft jouw kind met zijn specifieke gedrag voor jou?
  • Hoe kan een verandering van jezelf jouw kind beïnvloeden?
  • Hoe kunnen jij en jouw kind in de eigen kracht staan en het beste in elkaar naar boven brengen?

Kinderen voelen hun ouders haarfijn aan en geven daar expressie aan in hun gedrag. Door te achterhalen wat het kind met zijn specifieke gedrag spiegelt, kan je zelf nieuwe kwaliteiten ontdekken, nieuwe keuzes maken en een verandering in gang zetten.

Ik nodig ouders graag uit om kennis te maken met deze nieuwe manier van samenwerken en verheug me er op met een open hart in te gaan!

Scroll naar top