Meer informatie / vergoedingen

De meeste behandelingen ( massages en energetische sessies ) komen bij meerdere zorgverzekeraars in aanmerking voor vergoeding via uw aanvullende verzekering.

U kunt hier klikken om te zien welke verzekeringen een vergoeding geven. U bent er zelf verantwoordelijk voor om te checken of uw zorgverzekeraar mijn behandeling vergoed en tegen welke vergoeding (https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/)

U mag mij uiteraard ( vooraf ) vragen binnen welke code uw behandeling valt zodat u dit makkelijk na kunt gaan.

Mijn prestatiecodes zijn de volgende:

  • Prestatiecode 24005: Behandeling overige natuurgeneeskunde

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder specifiek benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatiecode.

  • Prestatiecode 24012: Energetische therapie 

Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trillingsfrequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk kan stromen.

  • Prestatiecode 24513: Lichaamsgerichte psychotherapie 

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

Scroll naar boven